Nevíte jak dál?

V kontextu vývoje na trhu a konkurence posoudíme celkovou životaschopnost aktuálního podnikatelského modelu. Pojmenujeme slabé stránky a s tím související rizika.  Doporučíme změny v oblasti celopodnikové strategie (případně strategie jednotlivých obchodních segmentů u strukturovanějších podniků). 

Nabízíme asistenci při přípravě strategického plánu a jeho rozpracování do konkrétních úkolů. Má-li podnik formulovanou střednědobou strategii, vyhodnotíme její naplňování, případně identifikujeme, kde se strategický záměr rozchází s operativou.

 

Většina projektů strategické povahy je jednorázových. Držet si specialisty mezi zaměstnanci se malým a středním podnikům nevyplatí. Přesto se jedná o zásadní rozhodnutí ovlivňující budoucnost podniku.

Nabízíme zpracování, případně kvalifikovanou oponenturu rozvojových záměrů, zhodnocení návratnosti investice, rozpracování projektu do dílčích kroků, koordinaci v projektové fázi včetně ekonomického post-implementačního vyhodnocení.