Může být lépe?

Posoudíme ekonomiku vašeho podnikatelského modelu, zejména v oblastech:

  • Kalkulace a cenotvorba
  • Možnosti nákladové optimalizace
  • Optimalizace pracovního kapitálu (řízení zásob, pohledávek a závazků)
  • Optimalizace kapitálové struktury (způsob financování podnikání)

Cílem je identifikovat potenciál v oblasti dodatečných výnosů, rezervy v nákladech a využití podnikových zdrojů.