Může být lépe?

Provedeme analýzu organizace vašeho podniku a provázanosti jednotlivých podnikových činností, zejména v oblastech:

  • Zajištění vstupů (nákup)
  • Uspořádání výroby
  • Logistické činnosti
  • Marketing a organizace prodejních činností (distribuční kanály)
  • Řízení a motivace lidských zdrojů (systém odměňování)
  • Řízení ekonomických činností (plánování, controlling, reporting)

Smyslem je identifikovat úzká místa a doporučit úpravy v organizační struktuře a klíčových procesech tak, aby došlo ke zvýšení výkonnosti podniku jako celku.

Posoudíme ekonomiku vašeho podnikatelského modelu, zejména v oblastech:

  • Kalkulace a cenotvorba
  • Možnosti nákladové optimalizace
  • Optimalizace pracovního kapitálu (řízení zásob, pohledávek a závazků)
  • Optimalizace kapitálové struktury (způsob financování podnikání)

Cílem je identifikovat potenciál v oblasti dodatečných výnosů, rezervy v nákladech a využití podnikových zdrojů.