TA Management s.r.o. byl založen profesionály s bohatou manažerskou zkušeností. To nás odlišuje od mnoha konzultačních firem postavených na kariérních poradcích. V našich předchozích manažerských pozicích jsme byli s konzultanty v úzkém kontaktu. Ne vždy jsme byli přesvědčeni o "hodnotě" poskytovaných poradenských služeb, proto chápeme averzi k poradcům, kterou nemalá část manažerů a vlastníků chová. Jako praktici se domníváme, že poradenství lze dělat jinak. Proto TA Management, nikoliv TA Consulting.

Specializujeme se zejména na následující kategorie služeb:

  • Provozní optimalizace. Zefektivnění dílčích podnikových činností za účelem zvýšení okamžité výkonnosti podniku.
  • Strategické poradenství. Nastavení zdravých základů pro posílení konkurenceschopnosti podniku.
  • Krizové řízení. Celková stabilizace podniku v existenční nejistotě formou interim managementu.

Naším typickým klientem je podnik střední velikosti s tržbami v řádu stovek milionů korun. Nemáme striktní oborovou specializaci, většinu našich klientů nicméně tvoří průmyslové podniky (B2B).

Máme za to, že segment menších a středních firem je manažerskými poradci opomíjen. Nadnárodní konzultační firmy preferují spolupráci s velkými korporacemi, které si mohou dovolit zpracování rozsáhlých teoretických studií. Menší firmy naproti tomu potřebují konkrétní, srozumitelná řešení, která mohou okamžitě realizovat. 

Naši vedoucí konzultanti mají vlastní manažerskou zkušenost. Považujeme za zásadní, aby ten, kdo radí vrcholovému managementu, sám zažil podobnou odpovědnost.

Úspěch neměříme počtem klientů, ale dlouhodobostí spolupráce. Jen tak má klient možnost posoudit, zda činnost poradce přináší hmatatelné výsledky. Chceme růst s našimi klienty. Je nám jasné, že abychom uspěli, musejí naše výsledky překonat jejich očekávání.

Hodnoty, které uznáváme, jsou vzájemná důvěra, spolehlivost a odbornost.

Ing. Michal Kusák, Ph.D.

Michal Kusák má bohaté zkušenosti z corporate finance, zejména v oblasti fúzí a akvizic (M&A), strategického řízení a business developmentu. Mimo jiné pracoval jako manažer strategického rozvoje v ČSA a Unipetrolu, kde vedl rozsáhlé projekty transformačního charakteru.  V pozici výkonného ředitele vedl restrukturalizaci start-upu vlastněného významnou regionální finanční skupinou. TA Management založil v roce 2013. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oborů mezinárodní obchod a podniková ekonomika.