V případě optimalizace se zpravidla jedná o dílčí úpravu jednotlivých procesů s cílem zlepšit provoz firmy. Firma jako celek obvykle funguje poměrně dobře, nicméně management si je vědom rezerv v některé konkrétní podnikové oblasti. Přenastavení určitých procesů by mohlo zvednout výkonnost, tzn. zvýšit tržby nebo snížit náklady, případně obojí. Optimalizace nebude znamenat zásadní zásah do života firmy, dotkne se pouze její části.

Restrukturalizace podniku bývá často redukována na prosté „ořezávání“ vnitropodnikových nákladů. Domníváme se, že jde o chybný náhled, v lepším případě velké zjednodušení.

Podnik se do existenčních potíží dostane zřídkakdy výhradně vinou špatně řízených nákladů. Nepřiměřené náklady jsou většinou identifikovány až poté, co dojde k poklesu tržeb kvůli malým prodejům a/nebo nižší dosahované marži.