Už jsme si pomalu zvykli na optimistické předpovědi makroekonomického vývoje, které se v čase nepotvrdily. Loni touto dobu předpovídalo Ministerstvo financí pro rok 2013 meziroční růst HDP ve výši +0,7%. Před pár dny byl odhad korigován na -1,0% (viz obrázek níže). Predikce vývoje HDP v roce 2014, třebaže taktéž opravená, zůstává nadále poměrně optimistická. Máme se na co těšit?

Obáváme se, že nikoliv. Nůžky mezi aktuální predikcí a odhadem vývoje v roce následujícím se stále více rozevírají. Evropská ekonomika přitom zpomaluje. Ve Spojených státech se množí hlasy kritizující stávající expanzivní politiku centrální banky pumpující levné peníze do ekonomiky. Zpomalení hlásí i tradiční tahouni světového hospodářství, Čína a Indie. Výsledky nedávných parlamentních voleb u nás navíc nedávají velkou naději na stabilní vládu a pokračování potřebných ekonomických reforem. Stát možná bude více utrácet, ovšem je diskutabilní, zda to povede k nastartování delšího zdravého růstu.

Pro české podniky se tedy nic významně nemění. Rok 2014 nebude lehčí než 2013. Spíše naopak, protože stagnace pokračuje a rezervy mohou ubývat. Na důležitosti tak nabývá otázka, jak přežít nastávající rok v kondici, která firmě umožní plně využít příležitostí po odeznění recese.

Naše doporučení je následující:

  • Podívejte se z odstupu na svou firmu a odvětví, ve kterém se pohybuje. Jak se změnila dynamika vašeho oboru v čase? Jak je odvětví strukturováno a jakou roli v této struktuře hraje vaše firma? Jak se mění požadavky zákazníka a jak na tyto požadavky reagujete?

  • Naslouchejte svým zákazníkům. Mají podobné problémy jako vy. Pokud jim pomůžete část jejich problémů v této obtížné době vyřešit, máte perspektivu nastavení dlouhodobých obchodních vztahů.

  • Soustřeďte se na to, co umíte nejlépe. Omezené zdroje použijte na rozvoj těch produktů/služeb, kde máte nejsilnější konkurenční výhodu.

  • Mějte pod kontrolou ceny svých výrobků/služeb. Poznejte hodnotu svého produktu pro zákazníka a podle toho určujte své ceny, nikoliv pouze reakcí na ceny (slevy) konkurence. Snažte se svou nabídkou odlišit, ne být nejlevnější. Vždy se najde někdo, kdo bude levnější než vy.

  • Sledujte kroky konkurence a to nejen ve svém odvětví, ale i v oborech, které vám vašeho zákazníka mohou vzít, protože řeší jeho potřebu jinak.

  • Pečlivě hlídejte náklady. Můžete mít pocit, že v této oblasti už nelze víc udělat, přesto se vyplatí neustálá posedlost úsporami. Ke snižování nákladů však přistupujte selektivně, abyste neochromili životaschopnost firmy.

  • Pečujte o své klíčové zaměstnance. Obecně situace na trhu práce hraje ve váš prospěch, nicméně o kvalitní pracovníky je zájem vždy. Přijdete-li o ně, budete mít problém je nahradit.

  • Preferujte nájem majetku před jeho vlastnictvím. Je to méně náročné na investice a zvyšuje to akceschopnost při změně podmínek na trhu.

  • Držte si dostatečnou hotovostní rezervu, nebo alespoň zdravou kapitálovou strukturu, která vám umožní získat v případě potřeby cizí finanční zdroje.

  • Každá krize představuje příležitost. Tedy pro ty, kteří ji přežijí. Přemýšlejte proto, jak problémy, kterým čelí většina hráčů ve vašem oboru, využít ve vlastní prospěch