Nastartovat změny v podniku je klíčová podmínka úspěchu[1]. Sebelepší strategie je k ničemu, pokud zůstane jenom na papíře. Jakmile je nastavena nová koncepce podnikání, je třeba jí přizpůsobit každodenní chod firmy.

Někdy je lákavé přistoupit k provozním zásahům bez předchozího strategického „cvičení“.

Nedělejte to. Můžete mít pocit, že aktuální problémy jsou důsledkem nedostatečné operativy, nekompetentních spolupracovníků, celkové přezaměstnanosti a obecně vysokých nákladů (které můžete začít ihned rázně snižovat), avšak samo směřování podniku je v pořádku. A možná máte pravdu. Přesto se vyplatí se na chvíli zastavit a domněnky si ověřit. Můžete být překvapeni…

Dojde-li k nepromyšleným izolovaným zásahům do podnikového organizmu, které nebudou dostatečně vysvětleny a pochopeny, bude to znamenat jen další chaos a úpadek podniku. Jelikož je v lidské povaze obecně zakotven odpor ke změnám, nevyplatí se k nim přistupovat metodou pokus-omyl.

Změně podnikové strategie v hlavách vedení bude určitě předcházet vypjatá diskuse a nepříjemné rozhodování. Budou vás sžírat pochybnosti, zda jste vzali v potaz všechny skutečnosti. Nikdy však nebudete mít k dispozici 100% informací, abyste se cítili maximálně komfortně. Důležité je vyhodnotit dostupné informace, na jejich základě udělat rozhodnutí a toto rozhodnutí vysvětlit všem zainteresovaným. Vytvořte si plán dalšího postupu (restrukturalizační plán) a začněte jednat.

To horší bude následovat. Prodat změny napříč společností a uvést je v život je nepoměrně obtížnější. Lidé změny nemají rádi. Počítejte s odporem. Abyste uspěli, musíte na svou stranu rychle získat formální i neformální vůdce organizace a eliminovat "rozbíječe". Snažte se dosáhnout neprodleně nějakých dílčích úspěchů. Povzbudí to nejen vás a zaměstnance, ale dodá to důvěryhodnost i restrukturalizačnímu plánu. V průběhu restrukturalizace otevřeně komunikujte se všemi zúčastněnými (dovnitř i ven podniku). S podnikovou restrukturalizací většinou nedostanete druhou šanci. Udělejte ji dobře hned napoprvé. Další kola „restrukturalizace“ už nikdo nebude brát vážně.

Je-li vaše ekonomická situace obzvláště napjatá, hlídejte si zákonné normy. Naplňuje-li vaše podnikání znaky úpadku dle Insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.), je třeba přijmout adekvátní opatření a do případné restrukturalizace vašeho podniku zasáhnou vaši věřitelé. I v tomto případě se však vyplatí být připraven, jelikož tak budete schopen aktivně vstoupit do diskuse, co s podnikem dál. Budete-li mít plán, je šance, že přesvědčíte věřitele, dostanete možnost ho zrealizovat a podnik zachránit (např. reorganizací podniku v rámci insolvenčního řízení). Možná tak nepřijdete o všechno. Věřitelé mají obvykle tendenci se dohodnout, vidí-li dlužníka ochotného svou situaci řešit. Vyplatí se jim dát podniku druhou šanci, protože to zpravidla vede k většímu uspokojení jejich pohledávek než jeho likvidace a rozprodej majetku. Nebudete-li však připraveni, bude pro věřitele jistější vás poslat do konkursu a zpeněžit majetek podniku po částech.

A tím se dostáváme k závěrečné poznámce našeho pětidílného cyklu. V realitě obvykle restrukturalizace podniku neplyne tak pokojně, jak se čtou tyto řádky. Jelikož se k úvahám o restrukturalizaci přistupuje obvykle „pět minut po dvanácté“, bývá finanční situace firmy kritická. V takovém případě je prioritou zastavit finanční krvácení, firmu částečně stabilizovat a získat tak čas k realizaci strategických opatření popsaných v textu. Hledají se proto nejprve cesty k uvolnění hotovosti za účelem splacení akutních závazků a zachování fungování podniku. Občas je nutné realizovat opatření vynucené naléhavostí situace, ke kterému by – kdyby se situace řešila dříve – nedošlo. Paralelně s resuscitací se pak přistupuje k realizaci restrukturalizačního plánu v kontextu naznačeném výše.[1] Tento text je závěrečnou částí pentalogie stručně pojednávající o postupu restrukturalizace podniku v ekonomických obtížích.