Připravili jsme nový, přehlednější firemní web.

V časopise Výrobní družstevnictví 05/2015 vyšel náš příspěvek pojednávající o neuspokojivé situaci v oblasti personálního řízení menších a středních podniků. Článek je ke stažení zde.

V časopise Výrobní družstevnictví 02/2015 vyšel náš příspěvek popisující základní přístup k řízení změnových procesů v podniku. Článek je ke stažení zde.

Zdá se, že České aerolinie (ČSA) po letech skomírání skutečně ve stávající podobě končí. Nabízí se otázka, zda bude značka zachována po převzetí jejich "konkurentem" Travel Service (TVS), ke kterému zřejmě celá transakce směřuje. Pro Korean Air jsou ČSA momentálně příliš "horký brambor". Nic nenasvědčuje tomu, že by se Korean chystal v Praze v blízké době vybudovat svůj středoevropský hub, jak byl jeho kapitálový vstup do ČSA v roce 2013 vykládán.

V časopise Výrobní družstevnictví vychází dvoudílný cyklus na téma "Firemní strategie jako základ dlouhodobé prosperity podniku". Celý text je ke stažení zde.

V uplynulých týdnech rozvířila poklidné vody automobilové branže informace, že Škoda Auto spouští produkt operativního leasingu pro fyzické osoby "Škoda Bez starostí". Domníváme se, že se jedná o počin, který v delším časovém horizontu může významně ovlivnit preference spotřebitelů a změnit tak zaběhlé zvyklosti v odvětví.

Ačkoliv jsme to neměli v plánu, poslední vývoj událostí v České poště stojí za rozšířený komentář. V předchozích dnech rezignoval dosavadní generální ředitel a jeho prozatímním nástupcem se stal stávající ředitel obchodu a marketingu, který byl donedávna jeho zástupcem. Ten má jako krizový manažer předložit vlastníkovi strategii dalšího rozvoje podniku. Tolik stručná informace z denního tisku. Je s podivem, že Česká pošta se na svých stránkách o tak zásadních věcech jako je rezignace a jmenování nového šéfa vůbec nezmiňuje.

V poslední době se stále častěji objevují články o přetěžování zaměstnanců České pošty a o obrovském tlaku ze strany managementu na zaměstnance, aby prodávali nejrůznější produkty nijak nesouvisející s vlastní náplní činnosti podniku. Pošta se hájí, že se musí uživit a tak kromě bankovních služeb pro ČSOB, pojistek a stavebního spoření prodává také punčochy, plyšové hračky, knihy, lékárničky, DVD a další nesmysly.