• Provozní optimalizace

  Navržení dílčích opatření za účelem zvýšení okamžité výkonnosti podniku. Důraz klademe zejména na oblast organizace a provázanosti podnikových činností, motivaci a odměňování zaměstnanců, řízení obchodu a organizaci nákupu.

  Více informací

   
 • Strategické poradenství

  Posouzení celkové konkurenceschopnosti podniku a možností jeho dalšího rozvoje. Asistence při přípravě strategie firmy. U strukturovanějších podniků posouzení životaschopnosti jednotlivých obchodních jednotek/segmentů.

  Více informací

   
 • Krizové řízení

  Dočasné převzetí manažerských pravomocí za účelem záchrany podniku v kritické finanční situaci (interim management). Cílem je stabilizace podniku, obnovení jeho platební schopnosti a nastavení zdravého základu pro další rozvoj.

  Více informací

   
 • Máme praktické zkušenosti s řízením firem.
 • Klienti oceňují srozumitelnost našich doporučení.
 • Výstupem naší práce není teoretický návod. Co doporučíme,
  jsme připraveni také realizovat.
 • Nepracujeme od stolu, ale přímo v podniku klienta.
 • Naši odměnu se snažíme maximálně navázat na reálný přínos
  pro klienta.
 • Záleží nám na dlouhodobé spolupráci a dobrých referencích.
 • Chceme růst s našimi klienty. Je nám jasné, že abychom uspěli,
  musejí naše výsledky překonat jejich očekávání.